Технічний переклад - це особливий вид перекладу текстів, які мають технічний чи науково-технічний зміст. Розвиток технологій, досягнення науково-технічного прогресу та міждержавна співпраця технічних компаній потребує від вчених та виробників знання та вивчення іноземної літератури технічної та науково-технічної тематики. До технічних перекладів належать також переклади інструкцій до устаткування, різноманітна технічна документація, у тому числі креслення, правила технічної безпеки та ін.

Особливістю технічного перекладу є використання спеціальної термінології та науково-технічних понять, тому такий переклад потребує наявності спеціальних знань та досвіду у сфері технічних наук. На відміну від художнього перекладу, технічний та науково-технічний переклад не терпить неточностей та вільного трактування.

Бюро перекладів Дружба Народів пропонує послуги висококваліфікованих фахівців, які здатні виконати технічний переклад різної складності.

Усі технічні та науково-технічні тексти включають величезну кількість термінів та понять, скорочень та специфічних позначень, значення яких може знати тільки той, хто з ними працює. Звичайна лінгвістична освіта, навіть найкраща, не передбачає вивчення специфіки перекладу технічних і науково-технічних текстів, тому часто навіть найкращі перекладачі «плавають» у термінах та поняттях. Часом навіть звичайне скорочення чи абревіатура може викликати збентеження під час перекладу, бо у різних мовах прийняті різні правила скорочень слів. У деяких мовах скороченню можуть підлягати абсолютно будь-які слова та фрази, крім того, абревіатури можуть писатися великими чи прописними літерами, разом, окремо або через дефіс - усе визначається специфікою стилістики даної іноземної мови. Тому, щоб зробити якісний технічний або науково-технічний переклад, наше бюро перекладів вдається до послуг одразу декількох спеціалістів.

Процес перекладу технічного або науково-технічного тексту зазвичай складається у нас із двох етапів. Спочатку переклад виконую спеціаліст, який добре розбирається у даній галузі. На другому етапі професійний перекладач здійснює вичитку, редагування та правку отриманого перекладу. Або ж навпаки: спочатку виконується переклад кваліфікованим перекладачем, а потім спеціаліст контрактної області корегує терміни, поняття, скорочення і тому подібні елементи. Такий підхід до технічного та науково-технічного перекладу дозволяє нам пред’явити замовнику текст, який буде максимально точно віддзеркалювати вихідний текст.

Джерелами інформації для наших перекладачів під час виконання технічного та науково-технічного перекладу слугують спеціалізовані словники та технічна література, довідкова література, у окремих випадках - література схожої тематики, яка потрібна для виконання більш якісного перекладу базового матеріалу.

Наше бюро перекладів Дружба Народів чудово розуміє специфіку та завдання виконання технічного та науково-технічного перекладу, тому ми намагаємося виконувати поставлені перед нами завдання на максимально високому рівні це говорить про те, що навіть найвибагливіший клієнт зможе отримати від нас якісний переклад технічного тексту будь-якої складності.